Om Kaplak

Brugtmarked

Sådan fungerer det :

1. Kaplaks brugtmarked er organiseret efter flg. overordnede kategorier :

DVD-film
Børnefilm på DVD
Bøger, akademiske
Bøger, underholdning
Tegneserier
…(flere kommer til)
Diverse

2. Når du klikker på et af ovenstående links åbner du et Google Sheets-regneark, som indeholder en oversigt over alle produkterne i den pågældende kategori. Der er oplysninger om produkterne, herunder billeder, pris og “sælger-ID”.

3. Ønsker du at købe et produkt, kontakter du os på email eller sms.

4. Hvis du har fundet produktet/linket via trediepart, så husk at oplys dennes “skipper-ID”. Gør du dette betyder det, at den pågældende bruger får udbetalt den andel af prisen, der er angivet under Kaplak.

NB!

Kaplak er oprindeligt et gammelt maritimt udtryk der stammer fra Holland. For at bringe et skibs last sikkert i havn, kunne en skipper få en bonus udbetalt. Denne kaldtes káplak, beregnet som en procentdel af lastens værdi. Dette tjente som kompensation for de risici skipperen løb på havet. Káplak betyder direkte “stof til en hue”, med henvisning til skipperens incitament til at blive på dækket selv i dårligt vejr.